דף הבית >> תכנון אדריכלי >> הסבר תכנון והיתר
 

א – תכנון אדריכלי והוצאת היתר בניה
    התכנון האדריכלי של הבית  הנו השלב הראשון והגורם החשוב ביותר בהקמת הבית
           נלווה אותכם בכל תהליך התכנון והצאת היתר בניה  
                   בין אם בחרתם אדריכל מטעמנו ובין עם אדריכל מטעמכם  ללא כל התחייבות . 
                         הליווי כולל תמחורים וכל סיוע נדרש .

הוצאת היתר בניה אורכת לפחות חצי שנה . 
​לצורך התחלת תכנון עם אדריכל  יש צורך 
​         1. תכנית מודד הכוללת קווי בנין וגבהי שוחות ביוב . (מעודכנת פחות מחצי שנה ) 
         2. הזמנת תכנון אדריכלי   
         3. קבלת 
מידע תכנוני מהועדה המקומית .          
         4 - תכנון הביית עד לאישור הלקוח  
         5 - הכנה והגשת תכניות הגשה  
         6 - השלמות - תכנון אינסטלציה , מעבדה מטמנה ועוד .
         7 - קבלת היתר בניה  -  ואישור התחלת ביצוע  

        

         עלויות היתר בניה  - 
   
       א - מודד                                             5,000 ש"ח
           ב - אדריכל/ית - אורטן                           20,000 עד 25,000 ש"ח
            ג - תכנון אינסטלציה                             2.000  עד 3,000 ש"ח
            ד - מעבדה סיסטם                              
                בדיקות בטון אינסטלציה וממ"ד          3,500 ש"ח
            ה - מטמנה                                         1.500 ש"ח
             ו - מהנדס אורטן  - 2.000 ש"ח
              המחירים אינם כוללים מע"מ  
              והינם אומדן  נכון ל 2021 
 

 המלצתנו להוציא היתר לבניה רגילה (ולאחר מכן לשנות לבניה אחרת במידת הצורך )  
1- בד"כ  אין החלטה  בשלב הזה באיזה שיטה לבנות  
2- לעיתים יש שמאים הקובעים משכנתא נמוכה יותר לבניה משולבת קלה 
3- ישנן ועדות המקשות על בניה אחרת מבניה רגילה וגורם להארכת קבלת היתר 
4 - שינוי לאחר קבלת היתר אורך כשבוע ואינו מעכב את הבניה  
לעיתים במקרה של קירות בטון מתועש אין צורך לעשות שינוי  
   


 
אדריכלית מטעם אורטן  -   20,000 ש"ח עד 25,000 (חד קומתי עד 160 מ"ר )
מהנדס קונסטרוקציה     -   כלול במחיר הבית  
מהנדס אינסטלציה        -   2,000 ש"ח 
מודד   עד טופס 4         -   5,000 ש"ח 
מעבדה סיסטם או שו"ע -   3,500 ש"ח 
מטמנה                        -   1,500 ש"ח 
אגרות  היתר   משתנה 33 ש"ח למ"ר 
הוצאות היתר בניה  
סיכום הוצאות היתר בניה כולל מע"מ  45,000 ש"ח  
יועץ משכנתאות  -  5,000 ש"ח